Charlesov zakon

haris100's picture

Prema Charles-ovom zakonu, šta će se desiti sa termodinamičkom temperaturom gasa, pri konstantnom pritisku i broju molova, ako se volumen smanji za faktor 0,5:

 a) Temperatura će se prepoloviti

b) Temperatura će se udvostručiti

 c) Temperatura će se učetverostručiti

d) Temperatura će ostati nepromijenjen

milicaradenkovic's picture

Charlesov zakon glasi da je zapremina gasa pri konstantnom pritisku i broju molova direktno proporcionalna temperaturi

V=k*T ako se zapremina smanji za 0.5

V1=V/0.5=2*V

V1=k*T1

2*V=k*T1

V/V1=k*T/k*T1

V/V1=T/T1

V/2*V=T/T1

1/2=T/T1

T1=2*T i resenje je da ce se temperatura udvostuciti odgovor pod b.