Analiticka hemija

Sofija333's picture

U nekom uzorku sode maseni udeo cistog natrijum-karbonata je 86,90%, a u apsolutno suvom uzorku iznosi 95,10%. Izracunati za koliko ce se smanjiti masa uzorka od 2,1545g, ako se osusi do konstantne mase.