Analiticka hemija

Sofija333's picture

U rastvoru u kome koncentracija Ba2+ jona iznosi 0,110mol/dm3, prisutni su i joni Pb2+ jona. Ako je poznato da rastvorljivost barijum-hromata u cistoj vodi iznosi 3,2 x 10-3 g/dm, kolika treba da je koncentracija Pb2+ jona u datom rastvoru, pa da talozenje hromata olova  i barijuma pocne istovremeno?

milicaradenkovic's picture

Imas li resenje zadatka?

Sofija333's picture

(Pb2+)=1,65x10-5 mol/dm3