zadatak za prijemni ispit, koncentracija

Amiraa666's picture

Ako se na 100ml otopine NaOH , koncentracije 0.1mol/dm3, doda 400ml vode izračunati masenu koncentraciju ! 

milicaradenkovic's picture

y=ms/V

n=c*V=0.1*0.1=-0.01 mol

ms=n*Mr=0.01*40=0.4 g

V=V1+V2=100+400=500 ml

y=0.4/0.5=0.8 g/l NaOH