hidratne soli

asterix's picture

da li se može rešiti ovaj zadatak bez korištenja klasične stehiometrije?

S koliko molekula kristalizira kobaltov(II) hlordi ako je poznato da se otapanjem 56.75 g ove hidratne soli u 563.2 g vode dobije 5 %-tni rastvor.