Kolicinska koncentracija

Laura's picture

U zasicenom rastvoru kalcijum-karbonata, odvijaju se dva procesa paralelno:

CaCO3---->Ca2+ + CO32-

CaCO3 + H3O+---> Ca2+ + HCO3- +H2O

Izracunati koncentraciju jona kalcijuma, u neutralnom rastvoru.

Ka(HCO3-) = 4,7 *10-11 P(CaCO3)=4,9*10-9

Resenje: 3,22 *10-3 mol/dm3

Ako moze mala pomoc oko zadatka. Ne razumijem kako da povezem Ka sa ostalim podacima. Hvala.