Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati rastvorljivost magnezijum-hidroksida (u mg/dm3) u rastvoru KOH koncentracije 0,01 mol/dm i rastvoru MgSO4 iste koncentracije. P(Mg(OH)2)=3,4x10-11 mol3/dm9