Fizička hemija *

Dino98's picture

1. Pomiješane su dvije jednake količine vode, jedna temperature 20 stepeni Celzijusa, a druga 30 stepeni Celzijusa.

Ako postoje gubici topline, temperatura smjese je :

a) manja od 20 stepeni Celzijusa

b) veća od 20, manja od 25 stepena Celzijusa

c) veća od 25, manja od 30 stepena Celzijusa

d) veća od 30 stepena Celzijusa