Fizička hemija

Dino98's picture

3. Dvije šipke A i B su od istog materijala. Početna dužina šipke A je polovina početne dužine šipke B.

Ako se obje šipke zagriju na temp. 50 stepeni Celzijusa, što će se dogoditi?

a) obje će se šipke produžiti za isti iznos jer je promjena temperature jednaka

b) produženje će biti jednako jer su šipke od istog materijala

c) Šipka A produžiti će se dvostruko više od šipke B

d) Šipka B se produži dvostruko više od šipke A