Analitičke reakcije

šobot's picture

Koja zapremina rastvora amonijaka koncentracije 0,1 mol/dm3, čiji je stepen disocijacije 1,3%, sadrži istu količinu OH- - jona kao i 1 dm3 rastvora NaOH iste koncentracije?

(Rešenje: V=76,92 dm3)