Analiticka hemija

Sofija333's picture

100 cm3 zasicenog rastvora barijum-fluorida upareno je do suva. Masa zaostalog taloga iznosi 0,1138g. Izracunati proizvod rastvorljivosti barijum-fluorida.

milicaradenkovic's picture

m(taolga)=0.1138 g

BaF2-------------->Ba2+ + 2F-

(Ba2+)=(F-)=R

Ksp=(Ba2+)*(2*F-)2=4*R3

n=m(taloga)/Mr=0.1138/175=0.00065 mol

c=n/V=0.00065/0.1=0.0065 mol/l

Ksp=4*(0.0065)3=1.1*10(-6) mol3/dm9 BaF2

Sofija333's picture

Hvala Milice :))