Gravimetrija

Sofija333's picture

Uzorak BaClx2H2O mase 0,5078 g podvrgnut je pazljivom zarenju pri cemu je uklonjena kristalna voda. Posle zarenja uzorka do konstantne mase uzorak je izmeren, pri cemu je utvrdjeno da  gubitak zarenjem iznosi 0,0742g. Izracunati maseni udeo, u % soli BaCl2 x 2H2O u uzorku. Resenje( 99,13%)