Analiticka hemija

Sofija333's picture

U rastvor koji sadrzi 0,3 mola natrijum-dihidrogenfosfata i 0,3 mola natrijum-hidrogenfosfata dodato je 300 cm3 rastvora azotne kiseline koncentracije 0,3 mol/dm3. Izracunati koncentraciju OH-- jona u rastvoru posle dodatka kiseline. (Resenje (OH-)=7,7x10-8 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

HPO42- + H2O------------>H2PO4- + OH-

Kb2=(H2PO4-)*(OH-)/(HPO42-)

n(NaH2PO4)=0.3+n(HNO3)=0.3+0.09=0.39 mol

n(Na2HPO4)=0.3-n(HNO3)=0.3-0.09=0.21 mol

Kb=Kw/Ka2=1*10(-14)/6.3*10(-8)=1.587*10(-7) mol/l

1.587*10(-7)=0.39*(OH-)/0.21

(OH-)=8.54*10(-8) mol/l malo se razlikuje rezsultat ali je to to.