Puferi

Sofija333's picture

Izracunati zapreminu rastvora mravlje kiseline koncentracije 0,2 mol/dm3 i rastvora natrijum-formijata koncentracije 0,1 mol/dm3 koji, kada se pomesaju, daju 500 cm3 puferskog rastvora cija je pH vrednost 4,00. (Resenje V(HCOOH)= 0,1136 dm3   V(HCOONa)= 0,3864 dm3)

milicaradenkovic's picture

HCOOH-------------->HCOO- + H+ posto je pH=4 onda je c(H+)=1*10(-4) mol/l

Ka=n(HCOO-)*(H+)/n(HCOOH)

n(HCOO-)/n(HCOOH)=1.8*10(-4)/1*10(-4)=1.8

n(HCOO-)=1.8*n(HCOOH)

c1*V1=c2*V2*1.8

V=V1+V2 pa je V2=V-V1

0.1*V1=0.2*1.8*(0.5-V1)

(0.1+0.36)*V1=0.18

V1=0.18/0.46=0.391 l HCOONa

V2=0.5-0.391=0.109 l HCOOH

Sofija333's picture

Hvala Milice :))