Analiticka hemija

Sofija333's picture

Koju kolicinu kalijum-hidroksida treba dodati u 250 cm3 rastvora vinske kiseline koncentracije 0,65 mol/dm3 da bi se dobio rastvor u kome pH vrednost iznosi 3,40? (Resenje n(KOH)= 0,14 mol)