pH

Sofija333's picture

Izracunati pH vrednost rastvora koji se dobija rastvaranjem 1,20 g amonijum-hlorida u 500 cm3 vode. Prikazati izracunavanje : a) po Arenijusovoj teoriji b) po Protolitickoj teoriji    (Resenje a) pH= priblizno 5,30 b)pH=5,28)