Gravimetrijska analiza

Vlada92's picture

Kalcijum-hidroksid (krecna voda ili krecno mleko) poznat je u hemiji kao prva baza, a u industriji kao gaseni krec. Izracunati koliko je dm3 vode potrebno za potpuno rastvaranje 1 kg gasenog kreca. P(Ca(OH)2)= 5,5 *10-6 mol3/dm6

Resenje zadatka : V(H2O)= 1215,25 dm3

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

Ca(OH)2------------->Ca2+ + 2OH-

(Ca2+)=R, (OH-)=2*R

P=(Ca2+)*(OH-)2=4*R3

R=(3koren(P/4))=(3koren(5.5*10(-6)/4))=0.01111990045284658 mol/l

(Ca2+)=0.01111990045284658 mol

(Ca(OH)2)=(Ca2+)=0.01111990045284658 mol/l

n(Ca(OH)2)=m/Mr=1000/74=13.5135135 mol

V=n(Ca(OH)2)/(Ca(OH)2)=13.5135135/0.01111990045284658=1215.25l i to je zapremina vode.

Vlada92's picture

Hvala Milice!