pH

Sofija333's picture

Izracunati pH vrednost rastvora koji se dobije kada se u 1 dm3 vodenog rastvora amonijaka koncentracije 0,1 mol/dmdoda 5,60 g KOH. (Resenje pH=13,00)

nixahemicar's picture

Posto kalijum-hidroksid suzbija disocijaciju NH3(odnosno NH4OH) , onda koncentracija OH- jona potice od ovih 5,6g kaliijum hidroksida. Zatim nadjes broj molova kalijum - hidroksida:

n=m/M

n=5,6g/56g/mol

n=0.1mol KOH

Posto je koncentracija OH- jona jednaka koncentraciji KOH, onda je i koncentracija OH- jona 0.1 mol/dm3 (jer imas 1 dm3 rastvora). Nakon toga samo treba odrediti pH:

pH=pKw-pOH

pH=14-log[OH-]

pH=14-log1*10-1

pH=14-1

pH=13