Fizicka hemija zadatak

BeastThe's picture

Koju vrednost ima konstanta ravnoteže reakcije CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g), ako
početne koncentracije, u mol dm
–3
, iznose: [CO] = 10,0; [H2O] = 10,0; [H2] = 5,0 i [CO2] = 
5,0, a koncentracija CO u trenutku uspostavljanja ravnoteže 5,0 mol dm
–3
Molim postupak i obljasnjenje! Hvala!