pH

helpme1's picture

Koliko cm3 gasovitog HCl na temperaturi 25 C i pritisku 100 kPa treba uvesti u 500 cmrastvora NaOH, čija je vrijednost pH = 12, da bi se vrijednost pH smanjila za jednu jedinicu? Uvođenjem gasa ne dolazi do promjene zapremine rastvora. (R: V(HCl)=0,111 dm3)