Masa taloga

MD's picture

Za ispiranje taloga srebro-dihromata upotrebljeno je 80cm^3 vode, temperature 25 stepeni. Izračunati masu taloga koja se rastvorila pri ispiranju.

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam resenje 1.122 g .Ako je tacno da napisem

MD's picture

Rešenje je 0,13g

milicaradenkovic's picture

Izvini greska je u molarnoj masi srebro -dihromata. Dobija se 0.13 g . Tacno je resenje a evo i postupka

Ksp(Ag2Cr2O7)=2*10(-7) mol(3)/dm(9)

Ag2Cr2O7------------->2Ag+ + Cr2O72-

Ksp={Ag-}*{Cr2O72-}

{Ag+}=2*R

{Cr2O72-}=R

Ksp=4*R*3

R=(3koren(2*10(-7)))=3.7*10(-3) mol/l

c{Ag2Cr2O7}=3.7*10(-3) mol/l

n(Ag2Cr2O7)=c{Ag2Cr2O7}*V(vode)=3.7*10(-3)*0.08

n(Ag2Cr2O7)=2.96*10(-4) mol

m(Ag2Cr2O7)=n(Ag2Cr2O7)*Mr=2.96*10(-4)*432=0.13 g

MD's picture

Hvala :)

MD's picture

Je l' nam R treći koren iz Ksp-a zato što srebro dihromat disosuje na tri jona ili? To mi nije baš najjasnije.

milicaradenkovic's picture

R nam je 3 koren jer srebro -dihromat disosuje na tri jona