Neutralizacija

Hemicar5's picture

Pitanje glasi: “predstaviti hemijskim jednacinama reakcije POSTEPENE neutralizacije fosforaste kiseline sa natrijum-hidroksidom”

u reakciji moze da nastane jedna od dve soli:

H2PHO3+NaOH=NaHPHO3+H2O

ili

H2PHO3+2NaOH=Na2PHO3+2H2O

Kako mogu da povezem ove dve reakcije? Nije kao da primarni fosfat reaguje sa jos kiseline ili baze pa daje sekundarni fosfat.

Naredni zadatak trazi da predstavim reakciju NEUTRALIZACIJE Na-primarnog-fosfata do Na-sekundarnog-fosfata. Opet dolazim do istog pitanja - kako ove reakcije vezujem zajedno i pisem ih postepeno?

hvala

 

Maid Rondić's picture

H3PO4+ NaOH-->NaH2PO4 + H20

NaH2PO4 + NaOH--> Na2HPO4+H2O

Na2HPO4 + NaOH-->Na3PO4 + H2O

reakcija ide u tri stupnja sto znaci da se za svaki stupanj trosi po jedan mol NaOH a ukupna reakcija bi bila H3PO4+3NaOH-->Na3PO4+3H2O

na primarni do sekundarnog je reakcija u stupnju dva koji sam naveo.