oksido-redukcije

nedelja's picture

Koliko grama KMnO4 zamenjuje 1 g KClO3 u reakcijama oksido-redukcije u kiseloj sredini?

Itan's picture

 

 

 

Ekvivalentna jedinka- deo jona ili, uopšteno, formulske jedinke koji u nekoj hemijskoj reakciji zamenjuje jedan jon vodonika (proton) ili elektron, te dakle važi: E(spoja) = M(spoja)/n e-.

Ekvivalentna jedinka za KMnO4 je (1/5KMnO4), dok je za KClO3 je (1/6KClO3), pa dalje važi:

n(1/5 KMnO4) = n(1/6 KClO3)

n(1/5 KMnO4) = 5*n(KMnO4)

n(1/6 KClO3) = 6*n(KClO3)

I na kraju imamo:
5*n(KMnO4)=6*n(KClO3)
n(KMnO4)= (6/5)*n(KClO3)
m(KMnO4)=1.55g