Pufer aluminijum hidroksida

Loki's picture

Moze li neko napisati pufer aluminijum hidroksida, buni me to sto ima tri stepena disocijacije???