Puferi

Anđela's picture

Koliko grama natrijum-hidroksida treba dodati u 200 ml rastvora sirćetne kiseline koncentracije 0,6 mol/l da bi pH u rastvoru bio 4? KCH3COOH=2*10-5

Rešenje: 0,8 g