pH

mića95's picture

Koliko miligrama NaOH treba dodati u 120 ml rastvora NH4Cl koncentracije 5,35 g/l da bi pH dobijenog rastvora bio 10? KNH3=2*10-5 Rešenje: 400 mg