pH

mića95's picture

Kolika je koncentracija H+ u rastvoru nastalom mešanjem 50 ml rastvora HCl koncentracije 0,1 mol/l i 100 ml rastvora amonijaka koncentracije 0,3 mol/l? KNH3=2*10-5 Rešenje: 10-10 mol/l