Talozenje

Sara V's picture

Za talozenje Mg(OH)2 iz rastvora MgCl c=0,01M upotrebljen je NaOH.Kolika je koncentracija OH- jona potrebna da bi se dobio zasićen rastvor MG(OH)2?K(Mg(OH)2)  =6*10 na - 10mol3/l3

Resenje koncentracija OH- jona 2,45*10 na - 4

Hvala unaprijed :)