Stehiometrija

medvedica's picture

Rastvoru koji sadrzi 0,20mola FeCl3 dodato je 0,24mola NaOH.Napisati jednacinu reakcijei izračunati koliko ce se molova Fe (OH) obrazovati kao rezultat reakcije i koliko je molova FeCl3  ostalo u rastvoru?

 

HVALA 

Itan's picture

FeCl3+3NaOH--------------->Fe(OH)3+3NaCl

n(Fe(OH)3)=n(NaOH)/3=0.24/3=0.08 mol

n(FeCl3 ostalo)=n(FeCl3)-n(NaOH)/3

n(FeCl3 ostalo)=0.2-0.08=0.12 mol