Konstanta disocijacije

nolenk's picture

Izracunati konstantu disocijacije sircetne kisjeline ako se zna da je u 0,1 mol rastvora njena disocijacija 1,34%.

Hvala.