Valentni elektroni

haris100's picture

Napisati elektronsku konfiguraciju Ag i odrediti unutrasnje i valentne elektrone?

Hvala.