Da li moze neko da mi objasni ovaj zadatak ?Hvala unapred.

Ana37's picture

Koliko molekul O će reagovati sa 112 g gvozdja u reakciji oksidacije ? (4Fe+3O2»2Fe2O3)

lupica's picture

Ako se trazi koliko molekula onda koristis avogadrov broj 6*1023

postavljas proporciju,, iz jednacine      112g             x moleula

                                                        4Fe  +    3O2»      2Fe2O3

                                                         4*56       3*6*1023

i to postavljas kao proporciju  112  : x=  4*56    :  3*6*1023

                                        224* x=112*18*1023

                                         x= 9*1023molekula kiseonika