U reakciji potpune neutralizacije 0.1mol kalcijum-hidroksida i hlorovodicne kiseline dobijeno je

menkov's picture

U reakciji potpune neutralizacije 0.1mol kalcijum-hidroksida i hlorovodicne kiseline dobijeno je:
a)0.1mol vode i 0.1mol kalcijum-hlorida
b)3.6g vode i 0.1mol kalcijum-hlorida
c)0.2mol vode i 22.2g kalcijum-hlorida

HITNO mi treba kako dobiti odgovor

 

 

Marija 96's picture

Ca(OH)2+2HCl-->CaCl2+2H2O

n(Ca(OH)2):n(H2O)=1:2 pa je n(H2O)=2*n(Ca(OH)2)=0,2mol

n(Ca(OH)2):(CaCl2)=1:1, pa je n(CaCl2)=0,1mol , pa je rjesenje pod b

n(H2O)=3,6g/18=0,2mol

hemijalover's picture

Šta znači da je potpuna neutralizacija? 

tamara.12's picture

Možete li ukratko objasniti ovaj zadatak?