Soli

menkov's picture

1)Koliko g vode nastaje u reakciji neutralizacije 0.4 mol aluminijum-hidroksida i sumporne kiseline?

2)Koliko je molova hlorovodicne kiseline potrebno za potpunu neutralizaciju 3.7g kalcijum-hidroksida?

HITNO mi treba ceo postupak zadatka !

 

Marija 96's picture

m(H2O)=?

n(Al(OH)3)=0,4mol

2Al(OH)3+3H2SO4---> Al2(SO4)3+6H2O

n(Al(OH)3):n(H2O)=2:6=1:3

n(H2O)=3*n(Al(OH)3)=3*0,4mol=1,2mol

m(H2O)=1,2mol*18g/mol=21,6g

2.

n(HCl)=?

m(Ca(OH)2)=3,7g

n(Ca(OH)2)=3,7g/74g/mol=0,05mol

Ca(OH)2+2HCl--->CaCl2+2H2O

n(Ca(OH)2):n(HCl)=1:2

n(HCl)=2*n(Ca(OH)2)=2*0,05=0,1mol

jmoraca12's picture

Zdravo! Treba mi pomoć oko jednog zadatka iz hemije. Zadatak glasi:

Koliko grama sirćetne kiseline je potrebno za reakciju neutralizacije sa 3 mol kalcijum hidroksida?

Hvala Vam u napred

Dino98's picture

2CH3COOH + Ca(OH)2 -> (CH3COOH)2Ca + H2O

n(sirć. kiselina):n(Ca-hidroksid)= 2:1

n(sirć. kiselina) = 2n(Ca-hidroksid)

m(sirć. kiselina)/M(sirć. kiselina) = 2n(Ca-hidroksid)

m(CH3COOH) = 2n (Ca-hidroksid) * M(sirć. kiselina)

m(CH3COOH) = 6 mol * 60,05 g/mol = 360.3 g