Zadatak sa takmicenja

vodeni's picture

Odredite atomski i maseni broj izotopa koji ima jednak broj protona i neutrona, a jedan  mol tog izotopa sadrzi ukupno 1,08x10 na 25 elementarnih cestica.

Nervozni postar2's picture

 

Da li imas resenje zadatka?

vodeni's picture

Atomski broj je 6,a maseni 12

vodeni's picture

Imam.Atomski broj je 6,a maseni 12

Nervozni postar2's picture

 

Nervozni postar2's picture

 

U zadatku kaze elementarnih cestica a to se odnosi na protone elektrone i neutrone.U 1 molu imas 6 puta 10 na 23 atoma sto znaci da mozes da postavis proporciju 6 puta 10 na 23 ima 1,08 puta na 10 na 25 cestica a 1 atom ima x.Za x dobijas 18 a kako je broj protona jednak broju elektrona a u ovom slucaju i broju neutrona to je redni broj 6 a maseni 12

vodeni's picture

OK.Hvala!