Napon pare

Marija 96's picture

Rastvori koncentracije 0,1M i 100ml (nalaze se pod istim uslovima)

NaF,MgCl2. C2H5OH,CH3COOH iznad kojeg rastvora je najveci napon pare?Objasniti.

Marija 96's picture

Riješila sam , pa cu dati odgovor možda nekom bude koristilo.

Napišu se prvo jednacine disocijacije

NaF--->Na+ +F- i vidi se da su dvije čestice disosovale, odnosno Van Kofov koef. je i=2

MgCl2-->Mg2+ +2Cl- , i=3

C2H5OH je neelektrolit i=1

CH3COOH je slab elektolit , pa će i biti između 1 i 2, manje od 2 a vece od jedan.

Onaj broj kod kog je najveći Van Kofov koef. imace najvece snizenje napona pare, posto etanol ima najmanje snizenje pare logicno je da ce iznad njega da bude najveci napon pare.