Kiseline,baze,soli

hemijalover's picture

Da li mi možete napisati neke karakteristike kada mogu lakše da prepoznam kiselinu,bazu,so,talog?

Znam,da kada se izdvaja CO2 da je to kiselina,da li ima još nešto kako bih prepoznala,sem lakmus papira,metil oranža? Mnogo bi i značilo za takmičenje,jer oni daju takve zadatke. Hvala punoo!!