Kiseline,baze,soli

tamara.12's picture

Da li može neko da mi objasni pH kada se u neku kiselinu doda destilovana voda,ili u bazu. Ne samo destilovana voda,već neko "pravilo" da znam kada se smanjuje pH a kada povećava? Sada ću probati da nađem neki zadatak

tamara.12's picture

Evo jednog primera:

Ako sok od trešnje menja boju iz crvene u ljubičastu na pH=8,koje će boje biti kada se doda u:

a)destilovanu vodu               b)rastvor natrijum-hidroksida      v)rastvor sirćetne kiseline    g) rastvor amonijaka 

Isti je tekst samo što je u pitanju sok od borovnice ( ne znam da li je ovo važno) pH=3 i dodaje se u  limunov sok (pH=2,5) i b) HCl (pH=1)