Galvanski članak

malapo's picture

Izračunati EMF koncentraciong galvanskog članka na 25°C, koji se sastoji od kalajnih elektroda uronjenih u 0.05 mol/dm3 i 0.1 mol/dm3 rastvore kalaj (II) hlorida ? 

 

Kako ću znati koji koncentraciju da koristim za katodu, a koju za anodu, može li pomoć oko ovog zadatka ? Hvalaaaa :))