Molarna masa

hemijalover's picture

У реакцији потпуне неутрализације хидроксида двовалентног метала потрошено је 4,9 g сумпорне киселине и настало је 6,8 g соли. Израчунај моларну масу метала.

milicaradenkovic's picture

M(OH)2+H2SO4-------------->MSO4+2H2O

n(H2SO4)m/Mr=4.9/980.05 mol

n(soli)=n(H2SO4)=0.05 mol

Mr=m(soli)/n(soli)=6.8/0.05=136 g/mol

M(soli)=Ar(M)+Ar(S)+4*Ar(O)

136=Ar(M)+32+64

Ar(M)=136-96=40 g/mol i to je kalcijum