Mešanje rastvora i pH

Jovanavs's picture

Ako bi neko mogao da mi pomogne sa ovim zadatkom, unapred hvala :) 

Kolika je koncentracija H+ jona (mol-jon/l) u rastvoru dobijenom mešanjem 100ml rastvora sumporne kiseline, koncentracije 0.02 mol/l i 200ml rastvora kalijum-hidroksida, koncentracije 0.01mol/l? 

Marija 96's picture

Vkiseline=0,1dm3

ck=0,02mol/dm3

Vbaze=0,2dm3

cb=0,01mol/dm3

nk=0,002mol

nb=0,002mol

H2SO4+2KOH--->K2SO4+2H2O

nb:nk=2:1

2*nk=nb

nk=nb/2=0,002mol/2=0,001mol

a mi imamo u rastvoru visak, koji iznosi nukupno kiseline-nizreagovalo=0,002-0,001=0,001mol

[H+]=nviška/Vu

[H+]=0,001mol/0,3dm3=0,0033mol/dm3=3,3*10-3

pH=3-log3,3=3-0,518=2,48

imaš li rješenje