Maseni odnos elemenata u jedinjenu

hemijalover's picture

Može li mi neko uraditi ovaj zadatak i da li možete da mi objasnite ove masene odnose jer ih stvarno ne razumem?

Izračunati maseni odnos elemenata u oksidu sumpora i napišite formulu oksida kada se zna da 0,25 mol tog oksida sadrži 1,5x10 na 23 atoma sumpora i 3x10 na 23 atoma kiseonika.

 

Marija 96's picture

n(S)=1,5*1023 /6*1023 =0,25mol

n(O)=3*1023/6*1023=0,5mol

n(SxOy)=0,25mol

n(S):n(SxOy)=1:1

n(O):n(SxOy)=0,5:0,25=2:1

dakle imamo dva atoma kiseonika i jedan atom sumpora

SO2

maseni odnos: 32g :32g=1:1