Analitičke reakcije

Dragana632's picture

Objasni rastvaranje Mg(OH)i AgCl u vodenom rastvoru amonijaka?