Metali

hemijalover's picture

U čašu koja sadrži 300g vode dodato je 4,6g natrijuma. Kolika je procentna koncentracija dobijenog rastvora natrijum-hidroksida?

hemijalover's picture

Uzgred,u rešenju piše:

304,4g NaOH; 2,63% rastvor

Marija 96's picture

m(H2O)=300g

m(Na)=4,6g

n(Na)=4,6g/23g/mol=0,2mol

Na+H2O-->NaOH+1/2H2

n(Na);n(H2O)=1:1

n(H2O)=0,2mol--->m(H2O)=0,2*mol*18g/mol=3,6g

n(NaOH)=0,2 --->m (NaOH)=0,2mol*40g/mol=8g

mrastvora=m(H2O)-3,6+8g=304,4

w=8g/304,4g=0,0263=2,63%