RASTVORI HITNO

finnickodair's picture

Odrediti masu vode u koju treba uvesti 11,2dm3 ugljenik(IV)-oksida, pri normalnim uslovima, da bi se dobio 1%-tni rastvor ugljene kiseline.Dobijam konstantno resenje 3069g vode a treba 3078g vode.

Marija 96's picture

m(H2O)=?

V(CO2)=11,2dm3

n(CO2)=11,2/22,4=0,5mol

m(CO2)=22g

w=0,01

CO2+H2O--->H2CO2

n(H2O)=0,5mol , m(H2O)=0,5*18g/mol=9g

Jesi racunao ovu vodu koja je izreagovala sa CO2? da ne radim dalje zadatak, jer je tacno problem tih 9g

Marija 96's picture

računala, izvinjavam se *