Metali,oksidi metala,hidroksidi

hemijalover's picture

Možete li mi pomoćiii????

Za reakciju sa 320g smeše koja sadrži gvožđe i magnezijum utrošeno je 160g kiseonika. Izračunajte mase gvožđa i magnezijuma u smeši.

Rešenje: 224g Fe; 96g Mg

 

Marija 96's picture

4Fe+3O2-->2Fe2O3

2Mg+O2-->2MgO

m(Mg)=320g-m(Fe)

n(O2)=160g/32g/mol=5mol

n(Mg):n1(O2)=2:1

n1(O2)=n(Mg)/2

n2(O2):n(Fe)=3:4

n2(O2)=3/4*n(Fe)

n(Mg)/2+3/4n(Fe)=5mol

m(Mg)/2*24+3*(320-m(Mg))/4*56=5mol

m(Mg)/48+3*(320-m(Mg))/224=5mol

m(Mg)*224+3*48(320-m(Mg))=53760mol

pisacu m umjesto m(Mg)

224m+46080-144m=53760

80m=7680

m=96g

m(Mg)=96g

m(Fe)=320-96=224g

da objasnim, prvo sam napisala reakcije izmedju gvozdja i magnezijuma i uporedila kolicine kiseonika i gvozdja odnosno magnezijuma. Jedan dio kiseonika koji reaguje sa Fe oznacia sam kao n1(O2) a kiseonik koji je izreagovao sa Mg kao n2(O2)  ukupno n1+n2=5mol, to sam izracunala iz podataka, onda postavis jednacinu, izrazis ovo n1(O2) i n2(O2) preko kolicinA magnzijuma odnosno gvozdja... Umjesto n(Fe) pisacemo masa gvozdja, tj 320-m(magnezijuma) kroz 56-molarna masa, a umjesto n(Mg) pisemo m(Mg)/24 itd...