Oksido-redukcione reakcije

Mala hemičarka's picture

Molim vas, da li bi neko mogao da mi objasni kako da dovršim redoks-reakciju, odnosno, kako da znam koji proizvodi nastaju? Imam primer: CuCl+K2Cr2O7+HCl--->

Dino98's picture

6 CuCl + K 2 Cr 2 O 7 + 14 HCl --> 6 CuCl 2 + 2KCl + 2 CrCL 3 + 7 H 2 O

Nisam siguran tačno kako znati, mislim da je više u pitanju neka rutina i broj pređenih primjera..

​​​​​​Vidite da je bakar bio jednovalentan (kupro jon), s obzirom da je redoks reakcija u pitanju, došlo je do prenosa elektrona, pa će u "produktima" biti Cu dvovalentan (kupri jon), koji će se po afinitetu vezati sa hlorom, isti slučaj je i sa kalijumom (on je uvijek jednovalentan, za razliku od bakra kod kojeg je došlo do promjene), i na kraju ostane nam hromov (III) hlorid i voda..

Pozdrav

 

Mala hemičarka's picture

Hvala Vam! :)