Gravimetrija-zadatak

Enbi's picture

Uzorak mase 0.4830 g koji u svom sastavu sadrzi MgSO4*H2O, MgCl2*6H20 i inertne materije analiziran je gravinetrijski i nastalo su talozi BaSO4 madr 0.1362 g i MgSO4 masr 0.1129 g. Izracunati procentni sastav uzorka(% MgSO4*H2O, MgCl2*6H20 i inertnih mat.). Rjesenja su:

MgSO4*H2O 16.71%

MgCl2*6H20 42.68%

Prvo rjesenje dobijem ispravno, drugo nikako ne mogu, ako neko moze pomoci.