Atom,jezgro,elektronski omotac

hemijalover's picture

Одредите атомски и масени број изотопа који има једнак број протона и неутрона, а један mol тог изотопа садржи укупно 1,08x1025 елементарних честица.

Атомски број: __________ Масени број: __________

Б) Напишите распоред електрона по нивоима у том изотопу. ___________________________________________________________________________

В) У којој групи и периоди Периодног система се налази елемент чији је то изотоп?

Група: __________ Периода: __________

Marija 96's picture

 Elementarne čestice su protoni,elektroni i neutroni.U 1 molu imaš 6 *1023atoma  

6*1023:1,08*1025=1atom:x

x=18

dakle 18=e-+p+ +n0 

znamo da je e-=p+ 

a u zadatku je rečen o da je e-=p+=n0

dakle imamo po 6elektrona (to nam predstavlja redni broj) , 6 neutrona i 6 protona (broj protona i neutrona je maseni broj i on iznosi 12)

1s2 2s2 2p2

nalazi se u drugoj periodi i 14.grupi, riječ je izotopu ugljenika.