pH

alhemicarka's picture

Koncentracija rastvorenog CO2 u vodi je 1,3*10^-3 mol/dm3. Kolika je pH vrijednost u rastvoru ako je konstanta disodisocija Ka=4,5*10^-7. Uzeti u obzir samo prvi stupanj disodisocije. 

Marija 96's picture

imaš li rezultat?

Danijela11111's picture

 

rjesenje: pH= 4,46